Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

HTX  Nông nghiệp Tinh bột nghệ Miền Tây xứ Nghệ

Địa chỉ: Xóm Trung Long, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:03.72.71.78.99

Email: txmientayxunghe@gmail.com

Facebook: HTX  Nông nghiệp Tinh bột nghệ Miền Tây xứ Nghệ