Giới thiệu

HTX  Nông nghiệp Tinh bột nghệ Miền Tây xứ Nghệ – được thành lập vào ngày 18/09/2017.

HTX Cùng các thành viên mong muốn phát triển kinh tế, từ các sản phẩm chế biến với các sản phẩm sạch cao cấp có nguồn gốc chế biến an toàn thực phẩm  mang lại  sức khỏe tốt cho khách hàng.

Từ khâu thu mua nguyện liệu cho đến quy trình sản xuất chế biến, HTX nông nghiệp tinh bột nghệ Miền Tây  xứ Nghệ luôn đầu tư chỉnh chu và tuân thủ nghiệm ngặt các tiêu chuẩn an toàn, nhằm giữ gìn phát huy, nguồn sản phẩm sạch.

Là đơn vị phát triển Nông nghiệp sạch địa phương. HTX Nông nghiệp Tinh bột nghệ Miền Tây xứ Nghệ sử dụng nguồn nguyên liệu và nhân lực địa phương, 1 vùng quê đã có thương hiệu lâu đời về sản phẩm nông nghiệp.